nl
nl

Management

Management

Michel Vanderstraeten
Gedelegeerd Bestuurder

Michel Weijters
Technisch Directeur

Kurt Appelen
Directeur studiedienst & aankoop

Lode Terryn
Kwaliteitszorgcoördinator & directielid

Lut Verduyckt
Financieel Directeur 

 

Email: voornaam.achternaam@vanderstraeten.be